• +45 60 56 30 17
 • morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Dette års generalforsamling i Plantningsselskabet Sønderjylland afholdes fredag den 25 juni 2021 kl. 17 i Skærbæk Fritidscenter, Storegade 46, 6780 Skærbæk.

Forud for generalforsamlingen er der skovtur i Svinhøj Plantage fra kl. 13-16.15. Rømøvej 28, 6520 Toftlund

 

                                     A/S Plantningsselskabet Sønderjylland

 

Der afholdes ordinær generalforsamling fredag den 25. juni 2021 kl. 17.00.

Efterfølgende er der middag på Skærbæk Fritidscenter kl. 18.30

  Adressen er: Skærbæk Fritidscenter, Storegade 46, 6780 Skærbæk.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent.
 3. Årsberetning ved formanden.
 4. Driftsberetning ved skovfoged Morten Faudel.
 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab ved revisor Allan Schöne.
 6. Bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud.
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer:

 Kristen Fromsejer (modtager genvalg)

             Jens Erik Platz (modtager genvalg)

             Henrik Frandsen (modtager genvalg)                                                                               

             Bestyrelsen udvides med 1 medlem. Bestyrelsen opstiller

             Skovrider Allan Bechsgaard, Hedeselskabet   

 1. Valg af revisor.
 2. Behandling af indkomne forslag.
 3. Eventuelt

 

Tilmelding til generalforsamling og middag for aktionærer med ledsager senest den 20. juni 2021, sendes til karstenromme@gmail.com eller på SMS til 31770120.

 

 Skovtur.

Inden generalforsamlingen afholdes der skovtur i Svinhøj Plantage.

Tidspunkt: 13 – 16.15

Mødested er: Svinhøj Plantage, Rømøvej 28, 6520 Toftlund

 

Alle er velkomne

 

                                                                                            P.b.v.

 

                                                                                       Per Bonefeld.

 

Bemærk: Plantningsselskabet ønsker at have kontakt til aktionærerne pr. mail. Husk at give selskabet besked på ændringer i post- og mailadresser pr. mail til: karstenromme@gmail.com

morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Læg din besked