• +45 60 56 30 17
  • morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

På grund af forsamlingsforbudet, er det for nuværende ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen inden udgangen af maj jævnfør vedtægterne.

Jævnfør vedtægterne er der en 14 dages frist for indkaldelse af generalforsamlingen ved avisannonce. Det betyder, at forsamlingsforbudet skal ophæves/hæves, inden der kan indkaldes til generalforsamling.

Når generalforsamlingen kan gennemføres i forhold til reglerne for forsamlingsforbudet, vil bestyrelsen indkalde til generalforsamling. Indkaldelsen vil også blive lagt på hjemmesiden www.plantningsselskabet.dk.

morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Læg din besked