• +45 60 56 30 17
 • morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Ordinær generalforsamling den 28. august 2020

Ordinær generalforsamling den 28. august 2020

 

                                     A/S Plantningsselskabet Sønderjylland

Der afholdes ordinær generalforsamling fredag den 28. august 2020 kl. 17.00.

Efterfølgende er der middag på kroen kl. 18.30

  Adressen er: Agerskov Kro og Hotel, Hovedgaden 3, 6554 Agerskov.

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent.
 3. Årsberetning ved formand.
 4. Driftsberetning ved skovfoged Torben Ravn.
 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab ved revisor Allan Schöne.
 6. Bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud.
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer:

 Peter Friis Brodersen (modtager genvalg)

             Bent Simonsen (modtager genvalg)

             Per Bonefeld (modtager genvalg)

 • Valg af revisor.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamling og middag for aktionær med ledsager senest den 22. august 2020. Helst pr. mail eller sms.

Til Karsten Romme 31770120. Mail: karstenromme@gmail.com 

Reception og skovtur.

Inden generalforsamlingen afholdes der reception og skovtur i anledning af skovfoged Torben Ravns fratrædelse og skovfoged Morten Faudels tiltrædelse, som leder af Plantningsselskabet pr. 1. juli 2020.

Tidspunkt: 13 – 16

Mødested er: Lærkehuset, Brøns Møllevej 2, 6780 Skærbæk

Alle er velkomne

P.b.v.

Per Bonefeld.

Bemærk: Plantningsselskabet ønsker at have kontakt til aktionærerne pr. mail. Husk at give selskabet besked på ændringer i post- og mailadresser pr. mail til: karstenromme@gmail.com

morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Læg din besked